Ex Aequo biedt diagnostiek en behandeling voor allerlei verschillende klachten, problemen, stoornissen of aandoeningen. We kijken per persoon wat er nodig is en bieden in samenwerking met onze samenwerkingspartners hulp op maat op alle leefgebieden, zoals wonen, financiën, sociale relatie, maatschappelijke participatie, gezondheid en welzijn en toekomstperspectief.

Iedereen is weer anders, elke oplossing dus ook. Vanuit deze visie werken we. Niet één individu is hetzelfde, elk probleem en elke vraag is ook weer anders. Wel hebben we een aantal vaste behandelingen en programma’s die we kunnen inzetten om u weer verder te helpen. Zo bieden we onder andere behandeling & begeleiding voor:

AngstenStemmingsproblematiekGedragsstoornissen
AD(H)DAutisme Spectrum StoornissenLaag zelfbeeld/onzekerheid
AgressiePersoonlijkheidsstoornissenRelatieproblemen
PTSSEetproblematiekIdentiteitsproblemen
BurnoutHechtingsproblematiekSchoolproblemen
VerslavingLoverboyproblematiekPsychotische klachten

Ex Aequo kent veel verschillende behandelingen, trainingen en begeleidingstrajecten. Een ‘greep uit ons aanbod’ is: Cognitieve Gedragstherapie, medicamenteuze behandeling, traumabehandeling middels bijvoorbeeld EMDR, leefstijltraining, agressieregulatietraining, psycho-educatie, steunend/structurerende gesprekken en faalangsttraining.