Ex Aequo biedt zorg op maat waarbij de vraag van de cliënt leidend is. De hoogte van de kosten verschilt dus ook. Bovendien is de financiering per zorgverzekeraar of gemeente vaak anders geregeld. In het eerste gesprek bespreken we welke vorm van financiering past bij de hulpvraag of van toepassing is. Als er problemen zijn met de financiering zoeken we samen naar een oplossing. Want iedereen zou bij ons terecht moeten kunnen. De volgende financieringsvormen komen vaak voor:

Voor de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ is er vóór de start van de hulp een verwijsbrief nodig van de (huis-)arts. Ook voor een overstap van de Generalistische Basis GGZ naar de Specialistische GGZ is een verwijzing van de (huis-)arts nodig.

Generalistische Basis GGZ
Er zijn (nog) geen grote problemen, maar wel zorgen over uzelf, kind(eren) en/of gezin. De (huis-) arts geeft aan dat het belangrijk is om hulp te zoeken voor deze klachten en verwijst daarvoor door naar Ex Aequo. Voorbeelden van klachten waarvoor een doorverwijzing gedaan kan worden zijn: angstklachten (bijvoorbeeld PTSS, paniekstoornis), stemmingsproblemen (bijvoorbeeld somberheid, depressie) of gedragsproblemen (bijvoorbeeld agressie, problemen op school). De huisarts kan dan een doorverwijzing doen voor Generalistische Basis GGZ licht, midden, intensief en chronisch. Ook psychodiagnostiek vragen kunnen onder de Generalistische Basis GGZ vallen.<br />Als de huisarts verwijst naar de Generalistische Basis GGZ is in de intake- en behandelfase altijd een GZ-psycholoog betrokken. De behandeling bestaat uit 5-12 consulten of een groepsbehandeling. Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. Er kunnen ook andere hulpverleners/disciplines ingezet worden om gericht aan de slag te gaan. Huisbezoeken zijn zeer beperkt mogelijk.

Specialistische GGZ:
Wanneer er (een vermoeden van) ernstige psychische klachten zijn, er sprake is van ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en Autisme, persoonlijkheidsproblematiek, complexe klachten of klachten die resulteren in een verhoogd risico op bijvoorbeeld zelfbeschadiging, kindermishandeling of huiselijk geweld, kan de (huis-)arts een doorverwijzing naar de Specialistische GGZ doen. In de intakefase is altijd een psychiater of GZ-psycholoog betrokken. De behandeling is multidisciplinair waarbij ook uitgebreidere diagnostiek, huisbezoeken, schoolobservaties en dergelijke mogelijk zijn. Hierbij kunnen ook andere hulpverleners/disciplines ingezet worden op gerichte problematiek (bijvoorbeeld verslavingsdeskundige bij drugsverslaving of psycholoog bij traumaverwerking).

Ex Aequo heeft met meerdere zorgverzekeraars een contract en krijgt van deze zorgverzekeraars de geleverde zorg vergoed. Wij geven de cliënt aan met welke zorgverzekeraars we contracten afgesloten hebben. U krijgt afhankelijk van het type polis uiteraard wel alles vergoed door de verzekeraar. Het verplicht eigen risico (€ 385 in 2020) is uiteraard wel van toepassing.