Ex Aequo is een compact team van betrokken professionals met uiteenlopende expertise. We richten ons op de diagnostiek en behandeling van uiteenlopende psychische klachten en problemen bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Hierbij hechten we veel waarde aan de achtergrond en context van de hulpvrager; mensen maken onderdeel uit van de samenleving vanuit een gezin, familie, vriendengroep, opleiding en/of werksituatie. Gelijkwaardigheid, laagdrempeligheid en maatwerk zijn kernwaarden. We kijken naar de hele mens: naast het hoofd en de context betrekken we ook het lichaam in de behandeling. We richten ons op problematiek die geen zorg buiten kantoortijden nodig heeft (want wij werken niet in het weekend en ’s nachts), maar sluiten verder in principe niets uit. We zijn echter minder goed toegerust voor ernstige verslavingsproblematiek, ernstige eetproblematiek en forensische problematiek. We kijken graag naar wat iemand zelf kan en proberen dat te versterken.  Onze trajecten zijn doelgericht en niet langer dan nodig. We bieden groepsbehandeling en online therapie als dat meerwaarde heeft. Er wordt flexibel geschakeld tussen therapievormen en behandelaars. We doen het samen en denken in mogelijkheden.

Een traject bij Ex Aequo omvat 4 stappen:

Aanmelding: voor behandelingen die de zorgverzekering betaalt is een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts kijkt of basis GGz of specialistische GGz nodig is. Wij bieden beide. Bij minderjarigen kan ook het sociaal wijkteam verwijzen. Er kan dan een beschikking worden afgeven waardoor de zorg vergoed kan worden. Ook bieden wij trajecten die bijvoorbeeld door uw werkgever of uzelf worden betaald. We doen ons best de tijd tussen aanmelding en intake zo kort mogelijk te houden. Zowel het aanmeldformulier als een leeg verwijsdocument is te vinden onder ‘Contact & Aanmelden’.

Diagnostiek: eerst staan we uitgebreid stil bij wat er speelt en waar u tegen aan loopt. Hierbij kijken we verder dan symptomen en betrekken we graag de mensen die belangrijk voor u zijn. Een diagnose  is hierbij geen doel maar een middel die de verdere behandeling richting kan geven.

Plan: samen maken we een plan van aanpak. Hierbij wordt vooral ook gekeken naar wat er goed gaat en welke vaardigheden en steunbronnen al aanwezig zijn. We stellen concrete en haalbare doelen.

Behandeling: afhankelijk van de afgesproken doelen wordt een behandeling gestart. Meestal betreft het wekelijkse afspraken, waarbij vaak meerdere behandelaren samenwerken. Ook tussentijds zijn we goed bereikbaar. We houden korte lijntjes met eventuele andere betrokken instanties.

Aan het begin, bij langere trajecten ook tussendoor, en aan het einde van het behandeltraject zullen wij een mailtje sturen met enkele vragen. Deze vragen zijn onderdeel van de ROM (Routine Outcome Monitoring) en meten de start-, (tussen) en eindproblemen of klachten. Op deze manier kan worden bepaald hoe de problemen en/of klachten zich hebben ontwikkeld gedurende het traject en worden wij tevens gemonitord of onze behandelingen effect hebben. De gegevens van de ROM worden anoniem verwerkt waarbij de resultaten van ons eigen bedrijf gemeten/bekeken worden en voor de zorgverzekeraars.
Aangezien wij zelf ook graag willen weten hoe onze behandeling werd ervaren, wordt u aan het einde van het behandeltraject gevraagd om het formulier ‘cliëntervaring’ in te vullen. We willen graag leren van uw ervaringen met ons en uw mening over ons!

De zorg van Ex Aequo wordt over het algemeen vergoed door de zorgverzekeraar. Het standaard verplicht eigen risico (€ 385 in 2020) is natuurlijk wel van toepassing. Alleen wanneer u bent doorverwezen door een huisarts komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar.
Ex Aequo biedt tevens particuliere zorg. De kosten hiervoor bedragen € 95,- per uur. Facturering geschiedt aan het einde van elke maand en kan desgevraagd per keer. Meer informatie hierover kan gevonden worden onder ‘Particuliere Diensten’