Ex Aequo werkt volgens het Wraparound Care principe. Dit betekent niets anders dan dat we de cliënt centraal zetten en samenwerken op een gelijkwaardige wijze. Er wordt van de cliënt verwacht dat er meegedacht wordt over de hulp die moet worden ingezet. Tevens wordt met de cliënt besproken wat hij/zij denkt dat goed voor hem/haar is.

We zetten hierbij vooral in op iemands krachten en eigen verantwoordelijkheid. Van daaruit wordt ook gekeken of er hulp nodig is op andere gebieden (school, werk, woning, en dergelijke) en zoeken we indien nodig de samenwerking op met onze samenwerkingspartners, andere hulpverleners en organisaties (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg), school, werk, gemeentelijke instanties, et cetera. Vervolgens wordt samen met de cliënt een behandelplan opgesteld en gestart met het behandeltraject.

Een behandeltraject bij Ex Aequo geschiedt volgens 5 stappen.
Stap 1. Aanmelding:
De eerste stap tot behandeling is aanmelding door middel van het aanmeldformulier. Om een aanmelding onder de vergoeding van de zorgverzekeraars te laten vallen, is ook een verwijsbrief van de huisarts nodig. De huisarts bepaalt of er sprake is van generalistische Basis GGZ of specialistische GGZ en vermeldt dit op het verwijsformulier. Zowel het aanmeldformulier als een leeg verwijsdocument is te vinden onder ‘Contact & Aanmelden’

Stap 2. Wachtlijst:
Wanneer beide formulieren bij ons binnen zijn, wordt je op de wachtlijst geplaatst. Wanneer jouw aanmelding gescreend is door onze behandelaren en er een geschikte collega beschikbaar is, wordt je gebeld of gemaild om een intakegesprek bij ons in te plannen.

Stap 3. Intake:
Tijdens een intakegesprek inventariseren we de problemen en hulpvragen, wat er goed gaat en waar iemands krachten liggen. Indien nodig overleggen we met collega’s met een andere expertise. Op basis van al deze informatie wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld. Vervolgens wordt het behandelplan ondertekend waarmee akkoord gegaan wordt met de algemene voorwaarden. Deze zijn tevens te vinden onder ‘Contact & Aanmelden’

Stap 4. Aan het werk:
Samen met de behandelaar wordt gewerkt aan het bereiken van de behandel- of begeleidingsdoelen. Wat deze doelen zijn en hoe daaraan gewerkt wordt, is voor een ieder anders. De een wordt bijvoorbeeld geholpen bij het weer naar school gaan, de ander heeft intensieve therapie of medicatie nodig en weer een ander is gebaat bij begeleiding bij het oplossen van persoonlijke problemen of bij de omgang met justitie.

Stap 5. Afronding en afsluiting:
Na uiterlijk 6 maanden kijken we samen of de doelen uit het behandelplan zijn bereikt of dat de doelen bijgesteld moeten worden. Heeft Bureau Jeugdzorg of de reclassering de verwijzing verzorgd, dan zullen we ook met hen overleggen. Wanneer de doelen behaald zijn, kan overgegaan worden naar de afsluiting. Heeft de huisarts de verwijzing verzorgd, dan sturen we de huisarts een afsluitbrief waarin het behandelproces en resultaat wordt samengevat. In het kennismakingsgesprek wordt hiervoor akkoord gevraagd. Als de doelen nog niet zijn behaald dan gaan we natuurlijk gewoon door.

Aan het begin, bij langere trajecten ook tussendoor, en aan het einde van het behandeltraject zullen wij een mailtje sturen met enkele vragen. Deze vragen zijn onderdeel van de ROM (Routine Outcome Monitoring) en meten de start-, (tussen) en eindproblemen of klachten. Op deze manier kan worden bepaald hoe de problemen en/of klachten zich hebben ontwikkeld gedurende het traject en worden wij tevens gemonitord of onze behandelingen effect hebben. De gegevens van de ROM worden anoniem verwerkt waarbij de resultaten van ons eigen bedrijf gemeten/bekeken worden en voor de zorgverzekeraars.
Aangezien wij zelf ook graag willen weten hoe onze behandeling werd ervaren, wordt u aan het einde van het behandeltraject gevraagd om het formulier ‘cliëntervaring’ in te vullen. We willen graag leren van uw ervaringen met ons en uw mening over ons!

De zorg van Ex Aequo wordt over het algemeen vergoed door de zorgverzekeraar. Het standaard verplicht eigen risico (€ 385 in 2020) is natuurlijk wel van toepassing. Alleen wanneer u bent doorverwezen door een huisarts komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar.
Ex Aequo biedt tevens particuliere zorg. De kosten hiervoor bedragen € 95,- per uur. Facturering geschiedt aan het einde van elke maand en kan desgevraagd per keer. Meer informatie hierover kan gevonden worden onder ‘Particuliere Diensten’