Ex Aequo heeft zich gespecialiseerd in het verrichten van
psychodiagnostiek door middel van psychologisch onderzoek.
Een psychologisch onderzoek is een manier om klachten,
prestatieniveau, persoonlijkheidskenmerken en andere
eigenschappen in beeld te brengen.
Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn?
Meer info

Direct contact

Meer weten wat de mogelijkheden zijn? Neem vrijblijvend contact met ons op.

EXaequo is een Latijnse uitdrukking die betekent van hetzelfde, of op gelijke hoogte. Met deze naam willen we aangeven dat we gelijkwaardig zijn aan onze cliënten en hun netwerk, onze samenwerkingspartners, collega’s en opdrachtgevers. Alleen samen en in gelijkwaardigheid kunnen we de juiste zorg en behandeling geven.
Ex Aequo = Gelijkwaardige Goede Zorg!

Welkom bij Ex Aequo

Mededeling: Met betrekking tot het Coronavirus proberen wij zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Contacten vinden telefonisch of digitaal plaats, tenzij patiëntcrisis face-to-face contact vereist. De behandelaren zullen de patiënten zelf informeren dat de face-to-face afspraken worden omgezet naar (beeld) bellen. Hopende hiervoor uw begrip.

Ex Aequo is een centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische, psychiatrische en psychosociale problematiek. Dat kunnen licht tot matige, niet complexe problemen en/of klachten zijn, maar ook complexe, ernstige problemen en/of klachten. Waar mogelijk bieden we kortdurende, eenvoudige hulp en waar nodig bieden we meer intensieve en/of langer durende hulp.

Meer informatie over de verschillende aandoeningen, klachten, problemen en het type hulp kunt u vinden onder het kopje ‘Wat doen we?’.

Ex Aequo staat voor het bieden van integrale hulp volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur. Ex Aequo biedt alle zorg die nodig is om de problematiek binnen een gezin te behandelen. Cliënten krijgen niet te maken met langs elkaar heen werkende hulpverleners, maar met een adequate aanpak van de problematiek.

Ex Aequo levert goede nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie bij mensen die al behandeld zijn voor een psychische aandoening. Binnen Ex Aequo geven wij op een krachtige manier vorm aan vroegsignalering, preventie, onderzoek, advies, begeleiding en behandeling in een ambulante setting. Binnen ons team wordt al jarenlang in een goede, stimulerende sfeer nauw met elkaar samengewerkt. Daardoor kan het team zich op een krachtige multidisciplinaire manier, samen met de cliënt, inzetten voor een goed resultaat.
We werken niet alleen probleemoplossend, maar vooral, waar mogelijk, oorzaak oplossend. Dit betekent dat we, naast gerichte behandeling, ook werken aan de omgevingsfactoren die een mogelijke onbalans in iemands leven veroorzaken of in stand houden.

Ex Aequo heeft samenwerkingsverbanden om snelle oplossingen te kunnen bieden qua school, woning, werk, verslaving, crisisopvang, en dergelijke. We werken zowel ambulant in ons centrum als outreachend, bijvoorbeeld op school, thuis of op het werk. Het team van Ex Aequo heeft geen ‘van 9 tot 5’ mentaliteit.
Ex Aequo is makkelijk bereikbaar, laagdrempelig, praktisch, ‘to the point’ en oplossingsgericht.

Ex Aequo…biedt meer!