Ex Aequo heeft zich gespecialiseerd in het verrichten van
psychodiagnostiek door middel van psychologisch onderzoek.
Een psychologisch onderzoek is een manier om klachten,
prestatieniveau, persoonlijkheidskenmerken en andere
eigenschappen in beeld te brengen.
Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn?
Meer info

Direct contact

Meer weten wat de mogelijkheden zijn? Neem vrijblijvend contact met ons op.

EXaequo is een Latijnse uitdrukking die betekent ‘van hetzelfde’ of ‘op gelijke hoogte’. Met deze naam willen we aangeven dat hulpvrager en hulpverlener gelijkwaardig zijn, waarbij samen wordt gezocht naar de beste oplossing. We zien onszelf als gesprekspartner die mensen wil ondersteunen om passende keuzes te kunnen maken en de toekomst weer met een open instelling in te kunnen gaan.

Wij zijn onderdeel van:

Welkom bij Ex Aequo

Ex Aequo is een centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische, psychiatrische en psychosociale problematiek. Dat kunnen licht tot matige, niet complexe problemen en/of klachten zijn, maar ook complexe, ernstige problemen en/of klachten. Waar mogelijk bieden we kortdurende, eenvoudige hulp en waar nodig bieden we meer intensieve en/of langer durende hulp. Ex Aequo is onderdeel van MoleMann Mental Health.

Meer informatie over de verschillende aandoeningen, klachten, problemen en het type hulp kunt u vinden onder het kopje ‘Wat doen we?’.

Ex Aequo staat voor het bieden van integrale hulp volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur. Ex Aequo biedt alle zorg die nodig is om de problematiek binnen een gezin te behandelen. Cliënten krijgen niet te maken met langs elkaar heen werkende hulpverleners, maar met een adequate aanpak van de problematiek.

Ex Aequo levert goede nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie bij mensen die al behandeld zijn voor een psychische aandoening. Binnen Ex Aequo geven wij op een krachtige manier vorm aan vroegsignalering, preventie, onderzoek, advies, begeleiding en behandeling in een ambulante setting. Binnen ons team wordt al jarenlang in een goede, stimulerende sfeer nauw met elkaar samengewerkt. Daardoor kan het team zich op een krachtige multidisciplinaire manier, samen met de cliënt, inzetten voor een goed resultaat.

We werken niet alleen probleemoplossend, maar vooral, waar mogelijk, oorzaak oplossend. Dit betekent dat we, naast gerichte behandeling, ook werken aan de omgevingsfactoren die een mogelijke onbalans in iemands leven veroorzaken of in stand houden.

Ex Aequo heeft samenwerkingsverbanden om snelle oplossingen te kunnen bieden qua school, woning, werk, verslaving, crisisopvang, en dergelijke. We werken zowel ambulant in ons centrum als outreachend, bijvoorbeeld op school, thuis of op het werk.

Ex Aequo is makkelijk bereikbaar, laagdrempelig, praktisch, ‘to the point’ en oplossingsgericht.

Ex Aequo… biedt meer!